केके रेंज लगतचे क्षेत्र अधिसूचित घोषित; पाच वर्षांसाठी पुन्हा निघाले नोटिफिकेशन


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

नगर तालुक्यातील खारेकर्जुने येथील केके रेंज लष्कराच्या गोळीबार क्षेत्रालगतचे क्षेत्र मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी अधिसूचीत करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील सततचे स्थलांतर टाळण्यासाठी गावांची निवड करण्यात आली आहे. युध्‍दाभ्‍यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना अधिनियम 1938 याच्‍या कलम 9 च्‍या पोट कलम (1) व (2) नुसार प्रदान केलेल्‍या अधिकारान्‍वये के.के. रेंज अहमदनगर लष्कराच्या गोळीबार क्षेत्रालगतचे क्षेत्र 15 जानेवारी 2021 ते 14 जानेवारी 2026 या कालावधीत जिवंत दारूगोळ्यासहीत मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी अधिसूचित क्षेत्र म्‍हणून घोषित करण्‍यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. अर्थात, ही ठिकाणे वेगवेगळ्या दिवसांकरिता व वेगवेगळी लक्ष्‍ये साध्‍यासाठी तसेच प्रशिक्षणातील विविधता आणि त्‍याचबरोबर एखादे विशिष्‍ट गाव किंवा गावाच्‍या समूहाचे संपूर्ण विनिर्दिष्‍ट कालावधीत सततचे स्‍थलांतर टाळण्‍यासाठी निवडण्‍यात आली आहेत. विनिर्दिष्‍ट क्षेत्रातील फक्‍त अशीच गावे आणि धोकादायक क्षेत्र म्‍हणून असलेली क्षेत्रे हे सरावासाठी आवश्‍यक दिवशीच महसुल अधिका-यांमार्फत धोकादायक क्षेत्र म्‍हणून विहित नोटिस देऊन खाली करण्‍यात येतील. कोणत्‍याही परिस्थितीत विनिर्दिष्‍ट क्षेत्रातील सर्व गावांबाबत वरील संपूर्ण कालावधी दरम्‍यान स्‍थलांतराची कारवाई केली जाणार नाही, असे यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटीशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नगर जिल्‍ह्यामधील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर)10798.96, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 3597.11 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर)11223.62 इतके आहे. सदर सविस्‍तर तपशिलवार अधिसुचना तसेच युध्‍दाभ्‍यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना अधिनियम 1938 या कायद्यातील तरतुदी अहमदनगर जिल्‍ह्याच्‍या () या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. तसेच वरील गावांमधील समाविष्‍ट असलेले सर्व्‍हे नंबर, गट नंबर आणि फॉरेस्‍ट कंपार्टमेंट नंबर निहाय यादी संबंधित तहसिल कार्यालय, तलाठी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे कार्यालयात देखील प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेली आहे व अवलोकनासाठी उपलब्‍ध राहील, असे कळविण्यात आले आहे.

या जाहीर नोटीसीनुसार अधिसुचित क्षेत्राचा गोषवारा असा -

अहमदनगर तालुक्यातील देहेरे गावातील खासगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 181.78 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 94.73. इस्‍लामपूर गावातील खासगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 31.39, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 2.12 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 18.38. शिंगवे गावातील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 118.25 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 9.47. नांदगाव गावातील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 385.22 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 98.55. सुजलपूर गावातील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 200.23 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 40.71. घाणेगाव गावातील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 74.40 असे एकुण अहमदनगर तालुक्‍यामधील गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 991.27 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 150.85 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 113.11 असे असणार आहे.

राहुरी तालुक्‍यामधील बाभुळगाव गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 304.40, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 33.79 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 81.03. जांभुळबन गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 117.42, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 564.81 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 6.30. जांभळी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 567.24, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 435.19 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1063.79. वरवंडी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 260.37, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 63.63 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 167.89. बारागांव नांदुर गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 104.19, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 282.73 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1555.68. कुरणवाडी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 141.30 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 216.53. घोरपडवाडी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 94.45 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 6.27. चिंचले गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1358.35 व सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 51.99 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 465.25. गडाखवाडी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 166.63, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 8.19. तहाराबाद गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 5.24. दरडगांवथडी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 154.57, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 415.87 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 638.14. वावरथ गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 856.48, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 181.52 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1679.68 असे एकुण राहुरी तालुक्‍यामधील गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 4130.64, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 2260.52 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 5657.76 असे आहे.

पारनेर तालुक्‍यामधील वनकुटे गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1024.87, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 502.15 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 2831.42 आणि 12.82. पळशी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 487.79, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 68.79. वडगाव सावताळ गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 187.36 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 674.21. गाजदीपुर गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 351.51, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 54.11 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1934.30. ढवळपुरी गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 3625.52, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 560.6. असे एकुण पारनेर तालुक्‍यामधील गावांतील खाजगी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 5677.05, सरकारी जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 1185.74 आणि वन जमीन एकुण क्षेत्र (हेक्‍टर) 5452.75.

Post a Comment

Previous Post Next Post